EnglishGreek

Όροι Εγγύησης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς η οποία αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του παραστατικού αγοράς.
 3. Η επισκευή θα γίνεται μόνο στις τεχνικές εγκαταστάσεις της PROFIT με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η PROFIT το αντικαθιστά με άλλο είτε ίδιο είτε αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.
 5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς την PROFIT είναι ευθύνη του πελάτη.
 6. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των σταθερών και φορητών υπολογιστών Refurbished & Grade αποφασίζεται αποκλειστικά από την PROFIT.
 7. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή τής PROFIT. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της.
 8. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. CD, DVD, μπαταρίες, καλώδια, καλώδια φόρτισης laptop κ.τ.λ.)
 9. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση όπως επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
 10. Η PROFIT δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα και υπολογιστές στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 11. Η PROFIT δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση καθώς και τυχόν προβλήματα προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
 12. Η PROFIT δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το φυσικό ή το ηλεκτρονικό κατάστημά της.
 13. Οι τεχνικοί της PROFIT δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του, προς αντικατάσταση, υλικού.

 

 1. Η PROFIT δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

 

Τι καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B

 1. Οι σταθεροί Η/Υ και φορητοί Refurbished & Grade A, B καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας.
 2. Για τον 1ο χρόνο εγγύησης των σταθερών και φορητών Refurbished & Grade A, B υπάρχει εγγύηση ανταλλακτικών & εργασίας.
 3. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Refurbished & Grade A, B ορίζεται στις 15 ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η PROFIT δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 4. Η μπαταρία και το τροφοδοτικό του φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B, C δεν καλύπτεται εγγύηση.
 5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ GRADE A, Β, προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.

 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση Refurbished Grade A, B. 

 1. Δεν καλύπτει προβλήματα software, viruses, ή προβλήματα λειτουργικού.
 2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της PROFIT.
 3. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.

 

Παρατηρήσεις, Δεδομένα και απώλεια 

 1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας (Backup) για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
 1. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η PROFIT υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η εταιρία να έχει ευθύνη για αυτά.
 2. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.
 3. Η PROFIT δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την PROFIT άτομο.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση καθώς επίσης,
 • Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.

 

Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο