Αγορές χωρίς ΦΠΑ

Για να κάνετε άμεσα αγορά με απαλλαγή του ΦΠΑ 24%, (Τρέχουσα τιμή προϊόντος διά 1,24 μείον ίσον) θα πρέπει πρώτα να κάνετε το “Αίτημα απαλλαγής“.

Σύμφωνα με το νόμο 4484/2017, άρθρο 39α, παράγραφος 5 & 6 του κώδικα ΦΠΑ, δε χρεώνεται ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Τα εμπορεύματα είναι : Laptop ή Κινητά Τηλέφωνα, ή Tablets.
  • Απαλλάσσονται μόνο οι πλήρεις συσκευές. Εξαρτήματα (π.χ. δίσκοι, μνήμη, μπαταρίες, κτλ) που πωλούνται ξεχωριστά, υπόκεινται σε ΦΠΑ.
  • Για την συναλλαγή εκδίδεται τιμολόγιο (Όχι απόδειξη λιανικής).
  • Ο αγοραστής υπόκειται στο “κανονικό καθεστώς ΦΠΑ” (δηλαδή καταθέτει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ).

Προσοχή: Δεν χρεώνεται ΦΠΑ, ΜΟΝΟ αν ο αγοραστής αποδείξει στον πωλητή ότι έχει αυτή την ιδιότητα, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο.

(Π.χ. εκτύπωση των “στοιχείων μητρώου” από την εφαρμογή “Προσωποποιημενη πληροφόρηση”στο ΄σύστημα “Taxisnet” με ημερομηνία εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Στις ηλεκτρονικές παραγγελίες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το ΦΠΑ, και έτσι, ο ΦΠΑ θα φαίνεται στην παραγγελία. Όμως στην τελική τιμολόγηση, δε θα χρεώνεται ΦΠΑ.
  2. Αν ο πελάτης προπληρώσει με κάρτα ποσό που συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, το ποσό ΦΠΑ θα επιστραφεί στον αγοραστή, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
  3. Αν ο πελάτης πληροί τους όρους, αλλά δεν αποδείξει στην PROFIT, είμαστε υποχρεωμένοι να χρεώσουμε ΦΠΑ, το οποίο ο πελάτης δε θα μπορεί να συμψηφίσει. Επομένως, είναι στο συμφέρον του πελάτη να μας δώσει τα απαραίτητα στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι δικαιούται την απαλλαγή

Μετάβαση στο περιεχόμενο